„Slieko Bevardžio" privatumo politika

 

Atsipalaiduokite ir mėgaukitės pasaka: „Slieko Bevardžio“ pasakos programėlė nerenka, nesaugo ir niekaip kitaip nenaudoja jūsų privačių duomenų.

 

Apie

Mūsų programėlė skirta visai šeimai. Smagiausia ja naudotis kartu tėvams ir vaikams. Tačiau ja gali naudotis ir vaikai su tėvų priežiūra. Tuo tarpu interneto svetainė www.sliekasbevardis.lt pirmiausia skirta tėvams ir kitiems pilnamečiams.

Tikėtina, kad ateityje mūsų privatumo politika keisis arba bus atnaujinta, jeigu atnaujinsime programėlę, sukursime naujų funkcijų arba pasikeis teisinė aplinka. Taigi rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, ar ši privatumo politika nepasikeitė. Jeigu nesutinkate su mūsų privatumo politika, turėtumėte nesinaudoti „Slieko Bevardžio“ programėle ir interneto svetaine. Jeigu turite papildomų klausimų, mielai jų laukiame adresu swamp@sliekasbevardis.lt

 

Kokia informacija yra renkama?

Internete gali būti renkami dviejų rūšių duomenys. Pirmoji – asmeniniai duomenys. Tai asmeninė informacija apie vartotoją, pagal kurią galima identifikuoti asmenį. Programėlė „Sliekas Bevardis“ nerenka, nesaugo ir niekaip kitaip nenaudoja jokios asmeninės informacijos apie savo vartotojus.

Kita duomenų rūšis yra neasmeniniai vartotojų duomenys. Tai tokia informacija, iš kurios neįmanoma tiesiogiai identifikuoti konkretaus asmens. Programėlė „Sliekas Bevardis“ fiksuoja vienintelę neasmeninę informaciją apie vartotoją – įsimena, kur jis nustojo skaityti pasaką, kad kitą kartą galėtų tęsti istoriją nuo tos vietos. Tačiau šia informacija nėra niekaip dalinamasi už įrenginio ribų.

Interneto svetainė www.sliekasbevardis.lt gali rinkti pilnamečių asmeninius duomenis, jeigu jie patys savanoriškai juos pateiks. Svetainėje gali būti renkami neasmeniniai duomenys siekiant gerinti mūsų paslaugų kokybę. Taip pat duomenis svetainėje gali rinkti trečiosios šalys – tokios, kaip „Google Analytics“.

 

Nuorodos

Svetainėje www.sliekasbevardis.lt gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Tačiau mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių veiklą ir naudojimosi jų paslaugomis saugumą.

 

Saugumas

Mes nuoširdžiai rūpinamės savo teikiamų paslaugų saugumu, tačiau negalime užtikrinti, kad apsaugosime vartotojus nuo visų internete esančių pavojų. Mes negarantuojame jūsų saugumo. Todėl raginame patiems rūpintis savo ir savo asmens duomenų saugumu internete.

 

Privacy policy of "Sliekas Bevardis"

 

Relax and enjoy! This app doesn't gather, collect and in no other way is using your private data.

 

About

Our app is designed for the whole family. The funniest way is to use it parents and children together. However, it could be used by children with parent supervision. Our website www.sliekasbevardis.lt is primarily for parents and other adults.

It is possible that our Privacy Policy may be changed or updated in the future if we update our app, add new features or the laws will change. Therefore we recommend review this Privacy Policy periodically. If you don’t agree with this Privacy Policy, you should not use “Sliekas Bevardis” app and website. If you have any questions please contact us at swamp@sliekasbevardis.lt

 

What kind of information is collected?

There are two types of data that may be collected. The first one is called personal data. This is personally identifiable information that identifies a user as an individual. “Sliekas Bevardis” app does not collect, store or in any other way use personal data about its users.

The second type is non personal data which doesn’t directly identify an individual. “Sliekas Bevardis” app uses only one kind of data – it stores the information where the reader stopped reading fairytale in order to resume the story from the same point next time. However, this information isn’t shared outside the device.

Website www.sliekasbevardis.lt may collect personal data that adults voluntarily provide on the website. Website may also collect non personal information to help us improve our services. Also third parties (such as Google Analytics) may collect data on website.

 

Links

Website www.sliekasbevardis.lt may include links to third parties websites. But we are not responsible for their activity and their services safety.

 

Security

 

We sincerely take care of the security of our services, but we can’t guaranty that we would protect our users from all the internet risks. We doesn’t guarantee your safety. Therefore we encourage you to take care of yours and your personal data safety online.

 

En